One.ERP je strategický transformačný program spoločnosti Deutsche Telekom.

Vytvára agilné služby pre celú spoločnosť. One.ERP štandardizuje dátové modely, obchodné procesy a IT naprieč celou skupinou.

Po siedmich spusteniach so systémom pracuje už viac ako 153 000 používateľov. One.ERP je najväčší ERP projekt v Európe a jednou z najväčších ERP platforiem na svete.

NÁŠ PRÍBEH

V roku 2009 mali kolegovia v Deutsche Telekom víziu: jedno číslo, jedna pravda. Štandardizované údaje, štandardizované procesy, štandardizované IT, centralizovaný Deutsche Telekom ERP (Enterprise Resource Planning) systém. V roku 2010 bol pripravený koncepčný návrh, ktorý bol následne odprezentovaný a odsúhlasený všetkými 13 národnými spoločnosťami so sídlom v Európe. Prvé spustenie prebehlo v januári 2013 v Nemecku. V súčasnej dobe implementovali One.ERP systém takmer všetky nemecké spoločnosti, T-Systems Market Units v Nemecku a dve lokálne T-Systems Business Units – Slovensko a Švajčiarsko, ďalej Magyar Telekom (Maďarsko),  Crnogorski Telekom (Čierna Hora) a T-Mobile Poľsko. Do roku 2021 ich budú  nasledovať Slovak Telekom, T-Mobile Česká republika, Hrvatski Telekom (Chorvátsko), T-Mobile v Rakúsku a Makedonski Telekom (Macedónsko).

 

Pre úspech tejto globálnej transformácie, One.ERP muselo prekonať mnoho prekážok z hľadiska funkcionality i národných rozdielov. Vytvorili sme medzinárodný tím kolegov s rôznymi skúsenosťami, na rôznych riadiacich úrovniach a rozmiestnených po celej Európe, Brazílii a Indii. Dokazujeme úspech celosvetovej spolupráce všetkých strán – každý deň. Globálne dáta, procesy a jeden DT systém funguje! Našim kľúčom k úspechu sú end-to-end procesy. Súčasná One.ERP šablóna sa rozširuje s dôrazom na automatizáciu a udržateľnosť.

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU

Pridajte sa k One.ERP a buďte súčasťou tohto obrovského programu. Ako člen jedného z našich tímov budete mať možnosť  spolupodieľať sa na budúcnosti skupiny Deutsche Telekom. Využite jedinečnú šancu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti na najväčšom ERP projekte v Európe.

Aktívna účasť na budúcnosti skupiny Deutsche Telekom

 

Podieľanie sa na najväčšom ERP projekte v Európe

Medzinárodné prostredie

Spolupráca s odborníkmi na SAP a projektový manažment